Quy định mới về tách thửa đất ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Đảm bảo thiết thực hơn

Ngày 20/9/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND quy định chặt chẽ hơn những điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, sau gần 2 năm triển khai thực hiện, Quyết định này đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế liên quan đến nhu cầu tách thửa đất chính đáng đối với nhiều hộ gia đình, cá nhân.

Nhiều khó khăn, vướng mắc

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Ngày 18/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Theo đó, tại khoản 23 Điều 1 bổ sung Điều 75a Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định: “UBND cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa từng loại đất”.

Theo đó, Sở Tài Nguyên và Môi Trường đã tham mưu cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2021 và thay thế Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau gần 2 năm thực hiện, cơ bản Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND đã đáp ứng yêu cầu về mặt quản lý nhà nước về đất đai, giúp định hướng, hỗ trợ việc thực hiện đúng quy hoạch xây dựng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND, địa phương đã gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, tại điểm c và d khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND quy định: Đối với thửa đất trong đô thị, thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 được duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 thì áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 trên 2000... còn đối với các thửa đất ngoài đô thị, thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 được duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 thì áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 trên 2000 và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc được duyệt.

Song tính đến thời điểm hiện tại, các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa được bao phủ hết đối với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 được duyệt, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 trên 2000. Do đó, việc giải quyết thủ tục tách thửa đất bị vướng mắc, ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân có nhu cầu chính đáng về tách thửa.

Theo ông Lê Minh Kha - Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Đất Đỏ, thực tế trên địa bàn huyện mới có thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải là có đầy đủ các quy hoạch 1 trên 500, quy hoạch phân khu 1 trên 2000, còn lại 6 xã trên địa bàn huyện chưa có quy hoạch. Vì vậy, gần 2 năm qua, hầu hết người dân các xã không thể tách thửa được.

Điều chỉnh theo hướng mở hơn

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận định: Về cơ bản, Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND đã đáp ứng yêu cầu về mặt quản lý nhà nước về đất đai; đồng thời, hạn chế được tình trạng phân lô bán nền trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, với những khó khăn, vướng mắc như đã nêu trên, Sở Tài Nguyên và Môi Trường đã phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương rà soát những vướng mắc để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi một số điểm bất cập của Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND nhằm đáp ứng được quyền lợi của người dân địa phương.

Call
0583 72 72 72

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN